Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Gruvkontrakt tappade i värde 2018

Publicerad av
Simon Matthis - 26 feb 2019

Det totala värdet av alla finansiella avtal inom gruvindustrin minskade med 14,9 procent 2018 till 114 miljarder dollar, enligt färsk statistik från analysföretaget GlobalData. Främst berodde minskningen på globala minskade kapitaltillskott med 32,4 procent, vilket delvis motverkades av en ökning av värdet på M&A-avtal (fusioner och förvärv, ”merger and acquisitions”) med 13,5 procent.

Den största avslutade affären 2018 var kinesiska Tianqi Lithium Corps förvärv av en andel om drygt 23 procent i det chilenska litiumbolaget, SQM, av kanadensiska Nutrien, till ett värde av 4,1 miljarder dollar. SQM äger Chiles enda litiumgruva i drift, med Chile som också har världens största reserver av litium, en råvara som spås stark tillväxt tack vare ökad efterfrågan på litiumjonbatterier för elbilar.

Kina, Kanada, Australien, USA och Indonesien var de fem länderna som stod för störst kontraktsvärden 2018, totalt 65,2 procent av värdet av alla kontrakt 2018 eller 74,5 miljarder dollar 2018,  enligt GlobalData.