Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Fosfatavfall kan bli ny källa till sällsynta jordartsmetaller

Foto: Hugo.arg/Wikimedia Commons
Foto: Hugo.arg/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 06 mar 2019

Forskare vid Rutgers University-New Brunswick i USA har upptäckt att fosfatavfall kan vara en ny källa till sällsynta jordartsmetaller. Enligt forskarna finns också miljövänliga metoder att ta vara på att ta vara på metallerna.

Tillgång till sällsynta jordartsmetaller är av avgörande betydelse för sol- och vindkraft, liksom för elbilar och för modern elektronik i till exempel smarta telefoner.

Sällsynta jordartsmetaller finns i mängder som understiger 0,1 procent i fosfatsten, men 100 000 ton av dessa ämnen kan hittas i fosfatgipsavfall varje år runtom i världen, enligt forskarna.

I stället för traditionella metoder för att utvinna ämnena har forskarna testat alternativ, mer miljövänlig metod som använder organiska syror som producerar bakterier. De kunde på det sättet extrahera sex sällsynta jordartsmetaller: yttrium, cerium, neodym, samarium, europium och ytterbium från syntetiskt fosfatgips.

I en nästa etapp planerar forskarna att testa ”biosyra”-metoden på industriellt fosfatgips och annat avfall som genereras under fosforsyraproduktion och som också innehåller sällsynta jordartsmetaller.