Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Uranjätte lyfter försäljningen med 65 procent

Foto: Kazatomprom
Foto: Kazatomprom
Publicerad av
Simon Matthis - 08 mar 2019

På den stora prospekteringskonferensen i Toronto PDAC förutspår en framträdande geolog, som Investing News Resource talat med, ett kommande underskott på uran, med följden att efterfrågan och priser kommer att sticka iväg. När världens största uranmalmsbolag, kazakiska Kazatomprom, nyligen presenterade sin årsrapport, verkar deras resultat ge stöd åt den prognosen.

2018 ökade intäkterna för Kazatomprom med 58 procent till 436,6 miljarder tenge (den kazakiska valutan) medan Kazatomproms uranförsäljning steg med 65 procent.

2019 räknar företaget med konsoliderade intäkter på 485-505 miljarder tenge, med högre priser som täcker upp för en något minskad försäljning.

Källor: Reuters, Investing News Resource