Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Irländskt bolag får leta mineraler i Smedjebacken

Volfram. Foto: Alchemist-hp/Wikimedia Commons
Volfram. Foto: Alchemist-hp/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 11 mar 2019

Bergmästaren har beviljat irländska Tancred Resources undersökningstillstånd i Smedjebacken. Ansökan gäller koncessionsmineralerna volfram, guld och koppar.

Miljö- och byggnadsnämnden vid Smedjebackens kommun har avrått från att undersökningstillstånd beviljas med motiveringen att delar av undersökningsområdet ser ut att ligga inom ett vattenskyddsområde och 70 procent av kommunens invånare får sitt vatten därifrån. Dessutom finns värdefulla sumpmarker och nyckelbiotoper i området.

De undersökningsarbeten som planeras är geofysiska mätningar, berggrundskarteringar och lättare provtagning.