Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Asbest alltjämt stor exportvara i Ryssland

Staden Asbest. Foto: Wikimedia Commons
Staden Asbest. Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 11 mar 2019

Trots de många hälsoriskerna förknippade med asbest fortsätter Ryssland att använda och i synnerhet exportera asbest. Enligt ryska tullverket såldes 2018 mer än 600 000 ton av denna malm, som allmänt anses vara cancerframkallande. De huvudsakliga kunderna är Indien, Kina, Vietnam och Indonesien. I dessa länder är asbest inte förbjudet, utan används fortfarande i stor utsträckning inom byggsektorn och vid vägbyggen.

I Ryssland anses den typ asbest som utvinns i ryska gruvor, krysotil, vara helt ofarligt och anti-asbestkampanjer sägs vara orkestrerade utifrån i syfte försvaga ryska producenter till förmån för europeiska alternativ till asbest. Tusentals jobb är beroende av asbestindustrin i Ryssland, inte minst i staden Asbest, som materialet är uppkallat efter.

Asbestindustrin marknadsför sig nu också med hjälp av USA:s president Donald Trump och hans ansikte pryder många asbestsäckar. Donald Trump har nämligen i en bok utgiven 1997 förklarat att asbest är 100 procent ofarligt och att det är maffian som ligger bakom kampanjen att förbjuda asbest.  

Källa: RFI