Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 25 2019
Senaste Nytt

Epiroc ska vässa logistikkedjan för bergborrverktyg

Foto: Epiroc
Foto: Epiroc
Publicerad av
Simon Matthis - 13 mar 2019

I samband med att Epiroc presenterade sin års- och hållbarhetsredovisning första året efter avknoppningen från Atlas Copco framgick att företaget kommer att lansera flera projekt som rör kostnads- och kapitaleffektivitet.

Ett av dem är kopplat till den interna logistikkedjan för bergborrverktyg och reservdelar. ”Under den period om tre till fyra år som behövs för att slutföra projektet kommer vi att förändra det fysiska flödet liksom styrningen och kontrollen av logistikkedjan på samtliga marknader runt om i världen. Detta kommer att förbättra vår kundservice och kostnadseffektivitet och samtidigt minska vårt rörelsekapital, säger Per Lindberg, vd och koncernchef för Epiroc i rapporten.

I fokus för företaget är också teknikskiftet som innebär mer automation, digitalisering och batteridrift.

– Våra kunder är redo för ett stort teknikskifte som innebär mer automation, digitalisering och batteridrift. Det råder ingen tvekan om att detta är vägen framåt och vi kommer att fortsätta investera i mer intelligenta och hållbara metoder för gruvdrift och infrastruktur, säger Per Lindberg vidare.