Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Stålverk upptäckte strålkällor bland återvinningsmetall vid smältning

Vid stålverket i Torneå finns ett fungerande övervakningssystem, noggranna mätinstrument och kunnande som möjliggör att man vanligtvis kan identifiera radioaktiva ämnen innan metallskrotet hamnar i smältningen. Foto: Outokumpu
Vid stålverket i Torneå finns ett fungerande övervakningssystem, noggranna mätinstrument och kunnande som möjliggör att man vanligtvis kan identifiera radioaktiva ämnen innan metallskrotet hamnar i smältningen. Foto: Outokumpu
Publicerad av
Markku Björkman - 18 mar 2019

Nyligen upptäcktes två americium-strålkällor (Am-241) bland återvinningsmetallen vid Outokumpus stålverk i Torneå, Finland. Den 18. januari hamnade americium-källan ända fram till smältningen.

Onsdagen den 20 februari upptäckte man strålkällan redan vid strålningsportarna då återvinningsmetallpartiet skulle föras till fabriksområdet.

Vid båda fallen under vintern orsakades ingen fara för de anställda eller för naturen och Strålsäkerhetscentralen (STUK) fick snabbt vetskap om händelserna.

”Händelserna är av samma typ som förra hösten då flera strålkällor hittades i Torneå bland återvinningsmetall som skeppats från utlandet. Leveranskedjorna är globala så det är svårt att reda ut källornas ursprung”, konstaterar Santtu Hellstén, byråchef vid avdelningen för övervakning av strålningsverksamhet vid Strålsäkerhetscentralen.

Den senaste källan hamnade i Torneå med ett lass återvinningsmetall som kommit via Rotterdam – vilket har varit den sannolika rutten även vad gäller de tidigare källorna. Rotterdams hamn är en viktig deletapp för återvinningsmetall dit material skeppas från olika delar av världen.

Upprepad behandling och lagring av herrelösa strålkällor, dvs. strålkällor vars ägare inte är känd, förutsätter från och med denna vår ett säkerhetstillstånd beviljat av Strålsäkerhetscentralen. Förutsättningen för att säkerhetstillstånd beviljas är bl.a. tillräcklig strålningsmätningsberedskap och kunnande, så att tillståndsinnehavaren upptäcker strålkällorna och kan agera säkert i situationen.

”Dessutom har Strålsäkerhetscentralen tagit upp kontrollen av strålkällor inom strålsäkerhetsbranschens europeiska samarbetsorgan. Oron över frågan är gemensam, eftersom man även under denna vinter har hittat herrelösa källor på andra håll i Europa. Målet är att hitta allt effektivare sätt att hantera strålkällor och förebygga skadorna orsakade av herrelösa källor”, konstaterar Santtu Hellstén.

Americium hamnar inte i stålet

Americium är ett radioaktivt grundämne som används till exempel i marktäthetsmätare samt i industriella mätinstrument. Källorna som kommit till smältningen har haft en styrka på cirka 1–2 gigabecquerel. Inte ens när americium hamnat i smältningen når det stålet som framställs, utan det stannar i den slagg som uppstår som biprodukt vid framställningen.

Källa: STUK