Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Per Ahl:  ”Prospekteringen efter vanadin i Skåne är en del av lösningen"

Foto: Tomihahndorf/Wikimedia Commons
Foto: Tomihahndorf/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 19 mar 2019

Batterimetaller har en avgörande betydelse för att Sverige ska nå regeringens mål att bli världens första fossilfria välfärdsnation. För att klara den klimatomställningen behöver metaller brytas även utanför de traditionella gruvområdena. Det skriver Per Ahl, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige i en debattartikel i Sydsvenskan, där han beklagar att debatten om vanadinbrytning i Skåne bara kommit att handla om ingrepp i naturen.

”Prospekteringen efter vanadin i Skåne är en del av lösningen. Markundersökningarnas syfte är att skaffa viktig kunskap som kommer samhället till godo och de bekostas av företag som är villiga att ta risken att investera de pengar och den tid som krävs för att undersöka om det är möjligt att utvinna vanadin. Om det visar sig finnas fyndigheter som är värda eller möjliga att utvinna återstår flera omfattande tillståndsprövningar. Dels får platsen inte vara olämplig i förhållande till andra intressen, till exempel jordbruk och besöksnäring. Dels måste det ske mycket noggranna och omfattande utredningar av hur utvinning skulle påverka miljö, vatten, naturvärden, kulturvärden, trafik, buller och mycket mera”, skriver Ahl bland annat.

Ahl påpekar också att många av de påståenden som förekommit i vanadindebatten, till exempel att mineralutvinning gör stora delar av Skåne obeboeligt eller leder till en miljökatastrof, saknar verklighetsförankring.