Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Ny programdirektör för SIP STRIM

Publicerad av
Simon Matthis - 20 mar 2019

Från början av året har Jenny Greberg tillträtt som ny programdirektör för SIP STRIM, det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri. Jenny som tidigare har varit Teknik- och innovationsansvarig inom programmet övertar rollen efter Anna Utsi som gått vidare till Talga Resources. Jenny är även Forsknings- och utvecklingsansvarig på Svemin, gruvindustrins branschorgan, och hon kommer att fortsätta axla uppdragen på SIP STRIM och Svemin parallellt.

- Det känns väldigt spännande  att ta över som Programdirektör. Vi har en väl fungerande verksamhet som nu efter fem år är etablerad och vi börjar se många fina resultat och effekter av programmet. Vi går 2020 in i en ny programperiod och jag ser fram emot att under året utvärdera verksamheten och utveckla den vidare inför nästa programperiod, säger Jenny Greberg.

Jenny är biträdande professor inom Gruv- och Berganläggningsteknik vid LTU, och hennes expertis är inom området optimering av gruvproduktionsprocesser.   

- Sverige är en världsledande aktör inom gruvinnovation och SIP STRIM ska fortsätta driva utvecklingen framåt tillsammans med industri, akademi och institut. Vi kommer under 2019 dessutom att stärka bemanningen ytterligare vilket ger oss nya möjligheter att utveckla verksamheten, säger Jenny.

Då en stor del av den forskning som riktas mot branschen drivs från Luleå Tekniska Universitet står de som värdorganisation för programmet.

- Det är jätteskoj att Jenny tagit på sig jobbet som programdirektör på SIP STRIM. Jag har jobbat tillsammans med Jenny under många år och i flera olika roller inom akademien och även tidigare inom SIP STRIM, och vet att hon levererar. Grattis SIP STRIM till ett klokt val!, säger Pär Weihed, ställföreträdande rektor vid Luleå Tekniska Universitet.