Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Boliden: ”Livslängden är lång vid våra större gruvor”

Gruvan i Aitik. Foto: TZorn/Wiikimedia Commons
Gruvan i Aitik. Foto: TZorn/Wiikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 25 mar 2019

I samband med att Boliden nyligen höll sin kapitalmarknadsdag presenterade representanter för företaget kommande investeringar.

Bolidens investeringsprognos för 2019 uppgår till knappt 8 miljarder SEK.

- Vi är mitt uppe i ett omfattande investeringsprogram som framförallt är inriktat mot våra större gruvor och smältverk. Vårt fulla fokus ligger nu på att fullfölja dessa satsningar och därigenom öka produktiviteten och värdeskapandet vid enheterna, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef.

I Aitk-gruvan pågår en produktionsökning från 39 till 45 Mton per år. Där har bland annat en ny kross nyligen driftsatts.  

- Livslängden är lång vid våra större gruvor. Det ger möjlighet att utöka produktionen och därigenom stärka värdeskapandet genom högre produktivitet. I Aitik och Kevitsa pågår betydande investeringar. Samtidigt inleds leveranser av kompletterande fordonsflottor under det närmaste året. Även i Garpenberg följs tidplanen för expansionen till 3.0 Mton, säger Stefan Romedahl, direktör Boliden Gruvor.

- Investeringen i ett nytt lakverk i Rönnskär liksom expansionen av avverkningskapaciteten pågår. Tillsammans med underjordsförvaret innebär satsningarna både ökad produktion och en långsiktigt hållbar deponilösning. I Harjavalta driftsätts inom kort det nya svavelsyraverket fullt ut. Samtidigt följs tidplanen att öka kopparproduktionen under första kvartalet 2020, säger Kerstin Konradsson, direktör Boliden Smältverk.