Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Forskare: “Staten behöver ta aktiv roll i landets gruvpolitik”

Dannemora gruvor som gick i konkurs 2012. Foto: ArildV/Wikimedia Commons
Dannemora gruvor som gick i konkurs 2012. Foto: ArildV/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 28 mar 2019

Svensk gruvpolitik har i decennier präglats av en förfelad uppfattning om att avreglering i princip alltid är av godo. Det finns tydliga konkurrerande intressen och därför behövs en aktiv statlig roll för att hantera denna explosiva fråga. Det skriver Simon Haikola, forskare vid Linköpings Universitet, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

“En progressiv gruvpolitik bör bygga på idén om nödvändigheten av stark reglering, och starkt statligt stöd”, framhåller Haikola.

Haikola efterlyser därför en ny gruvpolitik som bland annat klargör rennäringens och naturskyddsområdenas status i förhållande till gruvintresset. Bergsstatens resurser bör också förstärkas avsevärt, anser han. Kommunikationen mellan Länsstyrelsen och Bergsstaten bör också ses över, för att minimera fall av oenighet där regeringen tvingas fatta beslut.