Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Forskare upptäcker nytt sätt att ladda elbilar

Kemiprofessor David Ryan och doktoranden Ahmed Jawhari undersöker en prototyp av sin uppfinning. Foto av University of Massachusetts Lowell. Foto: University of Massachusetts Lowell
Kemiprofessor David Ryan och doktoranden Ahmed Jawhari undersöker en prototyp av sin uppfinning. Foto av University of Massachusetts Lowell. Foto: University of Massachusetts Lowell
Publicerad av
Simon Matthis - 26 mar 2019

Forskare vid University of Massachusetts Lowell har utvecklat en teknik som endast använder vatten, koldioxid och koboltmetallpartiklar, med en ytnanostrukturer som mäter en miljarddels meter i storlek, för att producera väte vid relativt låg temperatur och tryck. Tekniken kan använda för att driva nästa generation elbilar, enligt forskarna.

Enligt David K. Ryan, projektets huvudforskare, kan väte användas i bränsleceller för att i kombination med syre från luften producera el med upp till 85 procents effektivitet.

– Andra forskare har använt alla sorts metoder för att producera väte, såsom elektrolys, naturgasreformering och även med metaller som zink, järn och nickel i kombination med syror, men inte katalytiskt med kobolt. Karbonatet är med i reaktionen men det förändras inte eller konsumeras, det underlättar bara omvandlingen av koboltmetallen till koboltoxid och denna omvandling producerar väte och koldioxid, säger Ryan.

Fördelen med den nya tekniken är att den kan användas för att driva även stora fordon, som lastbilar och bussar, fordon som den nuvarande elbilsbatteritekniken inte är lämplig för på grund av dess begränsningar när det gäller lagringskapacitet samt tidsåtgång och kostnad för laddning.