Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

De vill fortsätta utreda överkapacitet

Tabell som visar överkapacitet i stålproduktionen. Ill: GFSEC
Tabell som visar överkapacitet i stålproduktionen. Ill: GFSEC
Publicerad av
Simon Matthis - 28 mar 2019

Den europeiska stålbranschföreningen Eurofer kräver att forumet GFSEC:s (Global Forum on Steel Excess Capacity) mandat förlängs. GFSEC samlar information och skriver rapporter om orsakerna till överkapacitet i stålproduktionen i världen. Eurofer anser att forumets arbete är så viktigt att det inte får avslutas som planerat i slutet av november i år. ”De måste avsluta jobbet de påbörjat”, manar Eurofer i ett pressmeddelande i går.

– Fortsatt internationellt arbete kring överkapacitet och relaterade statliga stödåtgärder skulle bidra till hållbarheten i vår globala industri, säger Axel Eggert, generaldirektör för Eurofer.

GFSEC inrättade i slutet av 2016 på initiativ av G20. Forumet satte upp som mål att samla in information och rapportera om utvecklingen av utbudet och efterfrågan av stål, stålproduktionskapacitet och regeringars politik som leder till global överkapacitet, till exempel subventioner.