Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 17 2019
Senaste Nytt

Fler ansökningar om mineralprospektering

Publicerad av
Simon Matthis - 11 apr 2019

Trots motstånd från miljöorganisationer och lokalsamhällen ökar intresset för att prospektera efter värdefulla mineraler. Enligt SGU:s och Bergsstatens senaste statistik kom det in 166 ansökningar om prospekteringar förra året. Enligt Länstidningen som gått igenom statistiken 20 år tillbaka i tiden, innebär det en ökning jämfört med tidigare år. Men det är långtifrån rekordåren under mitten av 2000-talet då kom det in 500 ansökningar på ett år. Tio år senare hade antalet sjunkit till knappt 126.

En spirande trend är att prospekteringsföretagen allt oftare söker efter mineral som är förknippade med batteritillverkning och ny teknik. Till exempel fanns mineralerna vanadin, litium eller kobolt med i endast 0-13 av antalet beviljade tillstånd per år under åren 2010-2015. År 2016 var den siffran 34, år 2017 var 65 och år 2018 uppgick antalet till 43.