Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Okänd berggrund hittad i Halland

Foto: Jenny Andersson/SGU
Foto: Jenny Andersson/SGU
Publicerad av
Simon Matthis - 11 apr 2019

SGU har tagit fram ny information om berggrunden i Falkenbergsområdet i Halland, som ger en helt ny inblick i regionens unika geologiska historia.

Den nya kunskap som har kommit fram har rönt stort vetenskapligt intresse, även internationellt, enligt SGU.

– I dagens halländska berggrund finns avtryck från en enorm bergskedjebildning, stor som Himalaya, nästan 1000 miljoner år gammal. Vi har även hittat spår av tidigare helt okänd berggrund som bildats vid ännu tidigare, säger Jenny Andersson, statsgeolog på SGU.

Kartläggningen kan vara till nytta som planeringsunderlag i frågor som rör markanvändning.  

Till exempel för grundvattenskydd, byggnation, infrastruktur, natur och kulturmiljö, rekreation, materialförsörjning (ballast, natursten, industrimineral).