Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Europas största koppargruva elektrifierar

Foto: Sweco
Foto: Sweco
Publicerad av
Simon Matthis - 18 apr 2019

Nyligen bjöd Boliden in till invigning av en ny elektrisk drivlina för gruvtruckar i sin gruva Aitik i Gällivare. Drivlinan är ett pilotprojekt för att öka elektrifiering och minska behovet av fossila bränslen i form av gruvdiesel i gruvan.

Drivlinan, som till en fjärdedel är finansierad med forskningspengar från Energimyndigheten, är en 700 meter lång kontaktledning som används för att transportera gruvtruckar upp ifrån gruvan. Gruvtruckarna är utrustade med både dieselmotorer och kontaktledare som gör att de kan drivas med el. Elektrifiering i hela gruvan är inte möjlig på grund av ändrade körvägar vart efter gruvbrytningen förflyttas.

Boliden har också undersökt möjligheten till batteridrift, men storleken på batterierna gör att det är svårt att få driften lönsam. Den höga investeringskostanden och konstanta produktionen i gruvan gör att det blir för dyrt att ha gruvstruckarna stillastående under laddningstiden. De stora vikterna och antalet drifttimmar gör också att slitaget på eventuella batterier blir för högt. Elektifiering av vissa sträckor ansågs därför vara den mest genomförbara lösningen med dagens teknik.

Med hjälp av den nya drivlinan minskar Boliden sitt dieselbehov med 830 kubikmeter per år. Detta utgör 3 procent av den totala dieselanvändningen i gruvan. Boliden understryker dock att detta är ett pilotprojekt och att den totala potentialen för elektrifiering av gruvan skulle kunna halvera dieselbehovet.

Projektet är resultatet av ett samarbete med Boliden, ABB som ansvarat för elektrisk utrustning, CAT som tillverkar gruvtruckar och Energimyndigheten.

Boliden är ett av de företag som står bakom gruv- och mineralbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Färdplanen, som har tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige beskriver en rad åtgärder som gruvbranschen kan vidta för att minska sin klimatpåverkan.

Sweco har kvantifierat åtta av de färdplaner som tagits fram inom Fossilfritt Sverige. I sammanställningen uppskattas elektrifiering av industri och transportsektorn öka elbehovet i Sverige med cirka 30-40 TWh till år 2045. Motsvarande siffra för biodrivmedel är en ökning med 80-90 TWh.

Gruvbranschen omfattas dessutom av ändringar i regeringens vårbudget. Regeringen presenterades redan i februari ett förslag till så kallad grön skatteväxling som innebär att skatteundantagen i energi- och koldioxidskatten som gruvnäringen har för gruvdiesel plockas bort. Detta höjer gruvornas bränslekostnader för gruvdiesel.