Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Stort sug efter energisnåla system till gruvor

Foto: Gefa System
Foto: Gefa System
Publicerad av
Simon Matthis - 29 apr 2019

Gällivareföretaget Gefa System arbetar med automationssystem för styrning av VA-anläggningar, behovsstyrd ventilation för underjordsgruvor och brännare för olika typer av industrier. De har märkt en markant ökad efterfrågan på sina produkter de senaste åren.

- Efterfrågan på våra produkter har ökat markant de senaste åren. Många av de industriföretag som kontaktar oss idag vill minska energiförbrukningen och sina utsläpp för att kunna möta klimatmålen, säger vd Ulf Karlsson i ett pressmeddelande.

Men nya klimatmål och hårdare regleringar på flera håll runtom i världen gör att efterfrågan på klimatsmartare lösningar för industrin ökar. Gefa System har exporterat både brännare och ventilationsstyrning till flera länder med höjda krav på miljö det senaste året.

- Våra brännare går lika bra att använda med biooljor, något som är avgörande. De har dessutom högre förbränning tack vare högtryckstekniken, vilket gör utsläppen mindre, säger Ulf Karlsson.

Ventilationssystemen minskar i sin tur elförbrukningen markant och gör att luften inne i gruvan blir renare.