Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

LTU utvecklar metod för slutförvar av arsenik

Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska univesitet Foto: Richard Renberg
Jurate Kumpiene, professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska univesitet Foto: Richard Renberg
Publicerad av
Simon Matthis - 30 apr 2019

Från gruvor och smältverk kommer en del avfall som innehåller höga halter arsenik. I dag hamnar detta avfall på olika deponier, men i ett nytt forskningsprojekt ska Luleå tekniska universitets professor Jurate Kumpiene utveckla en metod för säker slutlagring av arsenik.

Möjligheten att använda arsenik i kommersiella produkter är begränsad och överskottet från bland annat gruvor och smältverk hamnar i dag på olika deponier. Jurate Kumpiene har nyligen beviljats 500 000 kronor för att undersöka möjligheterna med att stabilisera ämnet arsenik och hitta en metod för slutlagring.

– Med detta projekt ska vi försöka utveckla en metod för långvarig stabilisering av metallurgiska avfall med hög halt arsenik. Dagens metoder fungerar inte fullt ut och kan orsaka problem i framtiden. Detta vill vi ändra på och om vi lyckas med att mineralisera arseniken, så att arseniken inte kan lösas upp i vatten, då öppnas flera nya möjligheter att lagra ämnet. säger Jurate Kumpiene, som är professor i avfallsteknik vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

Under specifika förhållanden kan arsenik reagera med andra ämnen och bilda svårlösliga arsenikmineraler. Dessa förhållanden kommer att  återskapas i labbmiljö under projektet.

– Om våra resultat är framgångsrika, kommer vi att erbjuda industrin en metod för en säker långtidsförvaring av det giftiga ämnet, säger Jurate Kumpiene.

Projektet Safer Final Storage of Arsenic – SAFSA – finansieras av Centrum för avancerad gruvteknik och metallurgi vid Luleå tekniska universitet. Forskningsresultat förväntas kunna presenteras vid årskiftet 2019-2020.