Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

”Klimatsmart” gruvfond ska stödja hållbar utvinning

Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons
Foto: Tomasz Sienicki/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 06 maj 2019

Världsbanken lanserade i fredags den första klimatsmarta gruvfonden för hållbar utvinning av metaller med fokus på i första hand utvecklingsländer. Med på initiativet är bland andra Tysklands regering, gruvbolagen Anglo American och Rio Tinto.

Världsbankens mål är att investeringen når upp till beloppet 50 miljoner dollar, en summa som kommer att användas under en femårsperiod.

Bakgrunden till satsningen är en rapport från Världsbanken som förutspår att så kallade ”rena” energitekniker är betydligt mer mineralintensiva än traditionella med höga koldioxidutsläpp. Enligt prognosen kommer efterfrågan på litium, grafit och nickel öka lavinartat med 965, 383 respektive 108 procent fram till år 2050.

Fonden kommer att fokusera på fyra kärnområden:

- begränsning av klimatförändringarna

- anpassning till klimatförändringar

- minskning av materialpåverkan och skapande av marknadsmöjligheter

- att bidra till minskat kolanvändande och en minskning av materialpåverkning genom försörjningskedjan för kritiska mineraler som är nödvändiga för rena energitekniker.