Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Framtidens underhavsgruvor mer hållbara

Bild: Nautilus Minerals
Bild: Nautilus Minerals
Publicerad av
Simon Matthis - 06 maj 2019

I takt med att mineralhalterna i dagens gruvor tryter riktas många blickar till underhavsgruvor, alltså gruvor på havsbotten. Underhavsgruvor skulle också i många fall kunna vara mer hållbara än gruvor på land, enligt den franska tekniksajten L’Usine Nouvelle. Men utmaningarna för att bryta och få upp värdefulla mineraler från havsbotten är många.  Hittills har bara ett gruvbolag som inlett sådan verksamhet. Det handlar om kanadensiska Nautilus Minerals som med hjälp av ubåtar har för avsikt att bryta koppar utanför Bismarcköarna i Stilla havet.

Det är känt sedan 1970-talet att havsbotten i världshaven är rik på framför allt koppar och mangan, men även biprodukter som nickel, kobolt och andra sällsynta jordartsmetaller. Samtliga mycket eftertraktade material i dag. Relativt fattigt på egna mineralfyndigheter är Frankrike särskilt engagerat i utforskningen av havsbotten efter värdefulla mineral - desto mer eftersom landet har många öar runtom i världen, där territorialvattnen också tillhör Frankrike. Frankrike driver därför flera sådana projekt, bland annat utanför öarna Wallis och Futuna. Störst potentialer för framtida mineralutvinning kan havsbotten utanför ön Clipperton mellan Mexiko och Hawaii ha. Där finns den största koncentrationen av fält med så kallade polymetalliska stenblock, ofta på havsdjup mellan 4-6000 meter. Stenblocken stora som boule-bollar, innehåller bland annat mangan, kobolt, zink och nickel.