Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Arcelor Mittal minskar stålproduktionen i Europa

Foto: Arcelor Mittal
Foto: Arcelor Mittal
Publicerad av
Simon Matthis - 07 maj 2019

Världens största stålproducent ArcelorMittal meddelar att de temporärt kommer att minska produktionen med tre miljoner ton stål. Detta på grund av svag efterfrågan i kombination med en ökning av importen och höga energikostnader.

Företagets masugnar och stålverk i Krakow i Polen stängs ned medan produktionsminskningar står på schemat för anläggningar i Spanien. Arcelor Mittal drar även ned på produktionstakten i Italien, där man tidigare hade höjt produktionsmålet till sex miljoner ton. Sammantaget motsvarar dessa åtgärder en årlig produktionsminskning på tre miljoner ton.

Enligt Arcelor Mittal har EU-antidumpningsåtgärder inte haft önskvärd effekt. Istället har importen av vissa produkter som plattvalsade stålprodukter nått rekordnivåer och Polen har nästan fyrdubblat importen av ryskt stål.