Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

LTU tecknar samverkansavtal med LKAB

Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, skriver under historiskt avtal. Foto: Sofia Stridsman
Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB och Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet, skriver under historiskt avtal. Foto: Sofia Stridsman
Publicerad av
Simon Matthis - 10 maj 2019

Luleå tekniska universitet och LKAB stärker samarbetet genom ett strategiskt samverkansavtal inom utbildning, forskning och innovation. Syftet är att öka kvaliteten inom kompetensutveckling och livslångt lärande, forskning och innovation.

 

– Det här är det första strategiska samverkansavtal som Luleå tekniska universitet skriver med industrin, och innebär att vi i universitetsledningen samverkar direkt med LKAB:s koncernledning. Vi är mycket glada över detta och kommer att samarbeta inom bland annat studentrekrytering och forskning, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

 

– Det här är oerhört viktigt. Kompetens bygger starka gruvbolag och stark konkurrenskraft. Det är väldigt viktigt för oss att ha ett nära och bra samarbete med Luleå tekniska universitet, som är Sveriges gruvuniversitet, säger Jan Moström, vd och koncernchef för LKAB.

LKAB och Luleå tekniska universitet kommer att föra en kontinuerlig dialog om utbildning, nya utbildningar eller förbättring av befintliga utbildningar.

Universitetsledning och koncernledning ska diskutera forskning och forskningssamverkan för en fortsatt utveckling av en hållbar gruva.  Samarbetet inom forskning och innovation gäller både teknisk och samhällsvetenskaplig forskning och innovation och ska präglas av hållbarhet med ett jämställdhets- och genusperspektiv.