Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Nordic Iron Ore beviljas undersökningstillstånd för Ludvikafältet

Foto: Nordic Iron Ore
Foto: Nordic Iron Ore
Publicerad av
Simon Matthis - 10 maj 2019

Nordic Iron Ores ansökan om undersökningstillstånd för Ludvikafältet nr 1, ett område som binder samman bolagets bearbetningskoncessioner för Håksberg, Väsman och Blötberget, har beviljats av Bergsstaten. Beslutet sägs vara ett viktigt led i Nordic Iron Ores förberedelsearbete för att återuppta järnmalmsproduktion i Ludvika Gruvor.

Undersökningstillståndet innebär enligt minerallagen ensamrätt till undersökning av det beviljade området och gäller i tre år. Undersökningsområdet omfattar en yta om 913,65 hektar och sammanbinder Nordic Iron Ores bearbetningskoncessioner för Blötberget och Håksberg för vilka bolaget har samtliga nödvändiga tillstånd för att påbörja gruvdrift.

Nordic Iron Ores ambition är att utveckla Väsmanfältet och Håksbergsgruvan till ett integrerat gruvområde samt att knyta samman detta med de anläggningar som planeras att byggas för gruvan i Blötberget.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Företaget har sitt huvudkontor i Danderyd.