Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Oväntad stor uppgång för platina

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 14 maj 2019

Efterfrågan på ädelmetallen platina ökade med 32 procent under första kvartalet 2019 jämfört med samma period 2018. Det visar färsk statistik från World Platinum Investment Council (WPIC).

Enligt WPIC beror uppgången på en betydande ökning av investeringar i börshandlade fonder.

En börshandlad fond eller ETF (Exchange Traded Fund) är en fond som handlas direkt på börsen precis som vanliga aktier. En ETF följer utvecklingen på en underliggande tillgång, till exempel ett index, en råvara eller en valuta.

Ökningen i investeringsefterfrågan kompenserar minskningar av efterfrågan inom fordonsindustrin, smyckes- och industrisektorerna med en total investeringsefterfrågan på 765 000 uns. Av de 765 000 uns ägdes 690 000 unsen av ETF-er.

– Dagens rapport visar en betydande tillväxt i efterfrågan på investeringar - en indikation på att platinaefterfrågan tillväxtpotentialen äntligen uppväger en långvarigt negativa tendens, säger WPIC:s VD Paul Wilson enligt INN.

– Marknaden har tidigare underskattat den betydande positiva inverkan på platinaefterfrågan, sannolikt genom att mer platina används i utsläppskontroll i bensinbilar och att mer rena nya dieselbilar kommer ut på vägarna, tillägger han.