Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Ny prospekteringspotential för kobolt upptäckt i Finland

Foto: Arctic Minerals
Foto: Arctic Minerals
Publicerad av
Simon Matthis - 15 maj 2019

Arctic Minerals, som är noterat på Stockholmsbörsen, meddelar att de identifierat ett nytt område med prospekteringspotential för kobolt och andra batterimetaller i Finland. Bolaget har därför ansökt om ett förbehåll för prospektering täckande ett område på 802 km2 i Kiiminki-området, beläget nordost om Uleåborg i Finland. Bolaget har också identifierat ett första objekt för kärnborrning i detta område.

Bolaget har som mål att främst hitta kobolt- och kopparförekomster men området sägs också ha en god potential att innehålla förekomster med zink, bly och guld.

Endast en begränsad prospektering har utförts i Kiiminki-området i modern tid, enligt Arctic Minerals, men i området finns rikligt med geokemiska kobolt-, koppar-, zink-, bly- och guldanaomalier. Orsakerna till dessa anomalier har inte hittills kunnat förklaras.

Speciellt ett område inom det sökta förbehållet i Kiiminki visar en tydlig geokemisk kobolt-koppar-anomali, som sammanfaller med en magnetisk anomali. Denna anomali har valts till bolagets första objekt för kärnborrning. Prospekteringen kommer under årets fältsäsong att fokuseras på att identifiera också andra borrobjekt.