Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Här sprängs gruvlaven i Garpenberg

Foto: Niklas Hagman
Foto: Niklas Hagman
Foto: Niklas Hagman
Foto: Niklas Hagman
Publicerad av
Simon Matthis - 16 maj 2019

I går sprängdes gruvlaven i Garpenberg, som sedan 1950-talet  varit ett landmärke för gruvan.

Sedan Boliden 2014 tog den nya anläggningen i drift så har de inte haft något behov av laven.

En gruvlave är en hög byggnad som uppförs ovanpå gruvschaktet. Laven rymmer uppfordringsverket eller gruvspelet.

Den 74 meter höga södra gruvlaven i Garpenberg som blev 66 år gammal.