Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Djup kris hotar stålet

Foto: Eurofer
Foto: Eurofer
Publicerad av
Simon Matthis - 17 maj 2019

De europeiska ståltillverkarnas branschförening Eurofer varnar för att stålindustrin i Europa kan gå in i en djup kris. En kombination av negativa omvärldsbetingade faktorer kan få mycket allvarliga följder, skriver Eurofer. Det handlar om bristfälligt importskydd, ökande import, stagnerande ekonomisk tillväxt, ökade råmaterialkostnader samt inte minst kraftigt stigande kolpriser.

Effekten av detta märks redan hos stålproducenterna, i form av avställda anläggningar och omfattande produktionsneddragningar överallt i Europa.

– Den europeiska stålsektorn har haft en period av stabilitet mindre än två år, en period som antagligen upphörde i mitten av 2018 i och med införandet av USA: s 232 -åtgärder, säger Axel Eggert, generaldirektör för Eurofer.

Han varnar för att trenden med ökande sysselsättning inom stålsektorn 2017 och 2018, med 10 000 fler jobb skapade, kommer att vändas 2019.

Stålmarknaderna har hastigt bromsat in, i Europa såväl som globalt. Stålefterfrågan ökade 3,3 procent 2018 . Enligt Eurofers prognos kommer denna att minska 0,4 procent 2019.