Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Jernkontoret rekryterar nyckelkompetenser

Foto: ABB respektive Teknikföretagen
Foto: ABB respektive Teknikföretagen
Publicerad av
Simon Matthis - 29 maj 2019

Stålindustrins branschorganisation har rekryterat nyckelkompetens inom viktiga ämnesområden för fortsatt konkurrenskraft. I augusti tillträder Helena Malmqvist och Pär Hermerén som forskningschef respektive energi- och klimatexpert på Jernkontoret.

Den 12 augusti börjar Pär Hermerén som energi- och klimatexpert på Jernkontoret. Pär kommer närmast från Teknikföretagen där han nu senast varit ansvarig för energi- och klimatfrågor, men innan dess även arbetat med projektledning, rådgivning, påverkansarbete och kommunikation med medlemsföretag. Han har också tidigare erfarenhet från energibolag och Näringsdepartementets energienhet där han arbetat med både europeiska och internationella energifrågor.

– Energi- och klimatfrågorna är högt prioriterade hos oss och en stabil el- och energiförsörjning är helt avgörande för industrins omställning till fossilfrihet. Pär är en välkommen förstärkning för vårt arbete med dessa framtidsfrågor, säger Bo-Erik Pers, Jernkontorets vd.

Den 20 augusti tillträder Helena Malmqvist en tjänst som forskningschef vid Jernkontoret, där hon kommer att ansvara för tre olika teknikområden, bland annat digitalisering. Helena är bergsingenjör från KTH och kommer närmast från ABB, där hon de senaste tio åren varit ansvarig för ABB:s externa forskning och forskningskommunikation. Dessförinnan har Helena haft olika chefsbefattningar på teknikutvecklingsavdelningar inom ABB och tidigare på Kanthal i Hallstahammar.

– Vi är väldigt glada att Helena kommer till oss. Hon tillför kompetens inom precis de områden vi behöver stärka just nu, till exempel digitalisering, energisystem och kompetensförsörjning, säger Gert Nilson, teknisk direktör vid Jernkontoret.