Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Ny rapport om IoT i gruvbranschen

Ill: Wilgengebroed/Wikimedia Commons
Ill: Wilgengebroed/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 31 maj 2019

Göteborgsbaserade Berg Insight har släppt en ny forskningsrapport om IoT-lösningar i gruvbranschen. Enligt rapporten uppgick antalet aktiva installerade uppkopplade gruvlösningar till nästan 201 miljoner enheter inom utrustning, människor och miljö 2018. Utrustning utgjorde det största segmentet och omfattar anslutna enheter som används av maskiner och fordon i gruvverksamheten. Det omfattar alltifrån OEM-telematiksystem på gruvutrustning till avancerade anslutna lösningar tillhandahållna av gruvtekniker. ”Människosegmentet” inkluderar lösningar som används för att stödja gruvsäkerhet och -produktivitet, medan miljöområdet består av sensorteknik som implementerats för miljöövervakning. Rapporten finner att IoT-lösningarna har en årlig tillväxttakt på 15,5 procent och beräknas uppgå till nästan 1,2 miljoner enheter år 2023.  

Aktörerna är både små och stora företag.

– Många av nyckelaktörerna idag tjänar både ovan- och underjordiska gruvkunder, säger Rickard Andersson, analytiker på Berg Insight.

Det ovanjordiska segmentet domineras av Modular Mining Systems (ägs av Komatsu), Hexagon Mining, Wenco International Mining Systems (ägs av Hitachi Construction Machinery) och Caterpillar genom Cat MineStar-sviten.

– Modular, Hexagon och Caterpillar alla tjänar underjordiska kunder utöver en primär närvaro i det ovanjordiska segmentet, medan Wenco är helt fokuserad på gruvor ovan mark, säger Andersson.

Det underjordiska segmentet är i allmänhet mindre moget och mer fragmenterat, enligt rapporten..