Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Strategi för sällsynta jordartsmetaller sjösatt i USA

Publicerad av
Simon Matthis - 05 jun 2019

USA presenterade på tisdagen en strategi för att säkerställa landets tillgång till strategiska mineraler, då i synnerhet sällsynta jordartsmetaller som är av vikt för all elektronisk utrustning och som Kina har hotat att strypa tillgången till. Det rapporterar AFP.

Handlingsplanen identifierar 35 strategiska mineraler, däribland uran, titan och sällsynta jordartsmetaller, för vars försörjning USA är särskilt beroende av utlandet.

För 14 av de 35 angivna metaller svarar importen för mer än 50 procent av den årliga förbrukningen och för 14 andra metaller på listan har USA ingen egen produktion alls, framhålls i rapporten.

Strategin innehåller sex handlingsplaner som bland annat går ut på att påskynda forskning, utveckling och användning för återvinning och återanvändning av strategiska mineraler, hitta alternativ och diversifiera utbudet och förbättra processerna för extraktion, separering och rening. För vissa av de listade mineralerna finns det tillgångar i USA, men inte kunskapen för att göra dem tillgängliga för industrin.

USA vill också stärka samarbetet och förbättra den internationella handeln med mineralerna med sina allierade. Man ska också genomföra en noggrann kartläggning av de naturresurser som finns tillgängliga i landet för exploatering. För att få fart på den flaggas för förenklade regelverk.