Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Östersund nobbar uranbrytning

Foto: Lars Falkdalen/Wikimedia Commons
Foto: Lars Falkdalen/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jun 2019

Östersunds kommun gör tummen ner till uranbrytning och ändrar sin miljöpolicy. Därmed är Östersund den tredje kommunen runt Storsjön som säger nej till uranbrytning. Det skriver Länstidningen Östersund.

Enligt den nya policyn motsätter sig kommunen all prospektering, provbrytning och brytning av alunskiffer och liknande bergarter inom kommunen.

Kommunen motsätter sig även brytning och utvinning av mineral eller bergarter som medför miljöpåverkande bi- eller restprodukter som innehåller uranhaltiga material.