Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jun, 19 2019
Senaste Nytt

Sverige får sin första geopark

Foto: Länsstyrelsen i Dalarna
Foto: Länsstyrelsen i Dalarna
Publicerad av
Simon Matthis - 12 jun 2019

Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk Geopark, efter ett beslut av SGU. Utnämningen kan ha betydelse för att utveckla den lokala besöksnäringen i regionen och för att öka intresset för geologi och förståelsen för vår natur.

 

För nästan 380 miljoner år sedan slog en meteorit ner, ställde berggrunden på ända och bildade det som skulle bli sjön Siljan.  

 

– De unika geologiska värden som finns i Geopark Siljan är alla starkt kopplade till effekterna av meteoritnedslaget, nedslagskratern är Europas största, säger Linda Wickström, statsgeolog på SGU.

 

– I kraterstrukturen finns sedimentära bergarter som i vanliga fall är borteroderad i den här delen av Sverige. Berggrundsytan har också skapat förutsättningar för det dräneringsmönster som bildades i samband med att den senaste inlandsisen smälte bort. Det finns bland annat spår av isdämda sjöar, områden med flygsanddyner och dödisgropar, tillägger hon.

 

Runtom i världen finns ett antal geoparker som är knutna till UNESCO och som alla har en unik geologi. Sverige har ännu ingen sådan, men utmärkelsen Svensk Geopark är ett steg på vägen. En geopark definieras som ”ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.”