Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Uppkopplat ekosystem för en säker och effektiv gruvindustri

Foto: Rise
Foto: Rise
Publicerad av
Simon Matthis - 13 jun 2019

Under fem år har svenska aktörer samarbetat för att göra gruvindustrin mer säker och effektiv genom ett uppkopplat ekosystem. Samarbetet har bland annat lett till utveckling av 5G-teknologi. Det uppkopplade ekosystemet kan också appliceras i andra industrier och länder, enligt Rise.

Samarbetet som går under namnet PIMM DMA (Pilot for Industrial Mobile communication in Mining, Digitalized Mining Arena) har fokuserat på tre områden: 1) Ekosystem för datahantering, 2) Integration och hantering av system och 3) Applikationsutveckling för att skapa en säker, effektiv och uppkopplad gruva med smart teknologi. Med teknologi i framkant och projektparter som bidrar med stark teknisk kompetens har nya uppkopplade tjänster skapats och utvärderats i gruvan. Exempelvis förmedlas information från sensorer som mäter rörelse, temperaturskillnader och annat som påverkar gruvdriften genom det trådlösa kommunikationsnätverket i Kankberg-gruvan.

 - Kunskap från PIMM-projekten är viktiga för gruvbranschen, men utgör framförallt basen för digitalisering av svensk industri. Vidare är många av produkterna och tjänsterna som företagen arbetat med i många fall kommande exportprodukter i sig, säger Eilert Johansson, projektledare RISE, i ett pressmeddelande.

Det trådlösa kommunikationsnätverket möjliggör även fjärrstyrda robotar, hjullastare och andra maskiner som ökar effektivitet, produktivitet och säkerhet. Genom att fjärrstyra maskiner behöver inte gruvans medarbetare arbeta i osäkra miljöer utan kan istället säkert vistas i kontrollrummet.

Den nya tekniken bidrar förhoppningsvis till ökad produktivitet och säkerhet samt ger gruvans medarbetare ökad tillgänglighet. Tack vare det trådlösa kommunikationsnätverket finns möjligheten att hålla kontakten med familj och vänner 400 meter under jord med en mobiltelefon.

Partners i projektet var ABB, Ericsson, Infovista, Volvo CE, Telia, Epiroc och Boliden. RISE Research Institutes of Sweden har projektlett samarbetet.