Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Aluminiumsektorn kräver ett slut på EU:s importtullar

Aluminiumbåt. Foto: Entheta/Wikimedia Commons
Aluminiumbåt. Foto: Entheta/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 17 jun 2019

Branschorganisationen FACE (Federation of Aluminium Consumers in Europe) uppmanar Europas regeringar att skrota importtullar på primärt och obehandlat aluminium och hänvisar till en studie som beställts av gruppen och som visar sådana importtullar har kostat Europas nedströms aluminiumsektor upp till 18 euro miljarder sedan år 2000.

Enligt FACE har Europas import av råaluminium ökat under de senaste åren och står idag för 74 procent av kontinentens efterfrågan. Tullar på importerat aluminium pendlar mellan 3 och 6 procent för närvarande. Argumentet för importavgifterna är att de skyddar Europas egna aluminiumsmältverk.

Enligt studien, som genomfördes av Roms LUISS University, har dock sådana åtgärder inte lyckats hålla Europas smältverk under armarna. Nedläggningarn och avyttringar av stora aluminiumproducenter har medför att Europa förlorat 30 procent av sin produktionskapacitet det senaste decenniet, vilket innebär att produktionskapaciteten ligger på endast 2 miljoner ton per år i dag i Europa.

Samtidigt fortsätter efterfrågan på aluminiumprodukter att öka, med en genomsnittlig ökning på 3 procent per år.

Förlorarna på det är de små och medelstora aluminiumkonsumenterna, som får betala ett högre pris för sin råvara.

Enligt FACE kommer även det lokalt och tullfritt producerade aluminiumet med en högre prislapp då det läggs en premie på det, vilken FACE kallar en ”dold stödmekanism”

– EU:s aluminiumkonsumenter betalar inte bara mer än vad de borde för råvaran, ofrivilligt subventionera de också producenter inom och utanför EU, som drar nytta av artificiellt högre priser, säger FACE:s generalsekreterare Mario Conserva.