Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Dags att nominera Janne Kempe-stipendiater

Publicerad av
Simon Matthis - 24 jun 2019

Svemin premierar årligen ett eller flera examensarbeten med anknytning till gruvbranschen med stipendier ur Janne Kempes Stipendiefond. I fjol delades stipendier om 15 000 kr ut och nu är det återigen dags att nominera kandidater.

Stipendierna delas ut inom två områden: miljö och prospektering/malmgeologi.

Bedömningen sker i nomineringskommittéer med representanter för gruvföretagen. Dessa kommittéer önskar få in bidragen för bedömning senast 6 september. Endast kandidater med godkänd examen kan premieras.

Stipendieutdelningen sker i samband med Svemins miljökonferens i Skellefteå den 2 oktober respektive Svemins Höstmöte i Stockholm den 27 november.