Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Små kärnreaktorer i gruvan

CNL:s testanläggning. Foto: CNL
CNL:s testanläggning. Foto: CNL
Publicerad av
Simon Matthis - 24 jun 2019

Kan små kärnreaktorer tillgodose gruvors energiförsörjning? Ofta avlägset belägna långt från det nationella elnätet är gruvor samtidigt beroende av en stabil och hög energiförbrukning. Idag används som regel dieselgeneratorer för det ändamålet i gruvor som inte är hopkopplade med elnätet, men i framtiden skulle ett alternativ kunna vara små kärnreaktorer.

På konferensen Prospectors & Developers Association of Canada i Kanada lyfte teknikorganisationen Canadian Nuclear Laboratories fram fördelarna med små kärnreaktorer i gruvor. De används redan i atomubåtar och på isbrytare, så varför inte i gruvor?

Små modulära kärnreaktorer, som genererar mellan 3MWe och 10MWe, sägs vara både lättare att installera och säkrare än större varianter.

– I allt högre grad ses kärnteknik som ett hållbart alternativ för ren energi i industriella applikationer. Tung industri, som gruvdrift, är energiintensiv och kräver en tillförlitlig elkälla, men också i många fall värme och ånga. Nästa generationens kärnkraft erbjuder mångsidigheten att tillgodose dessa behov och gör det på ett miljövänligt sätt med lågt koldioxidutsläpp, säger CNL:s vd för affärsutveckling Corey McDaniel.

Enligt en ny “färdplan” som tagits fram av Resources Canada and the Canadian Nuclear Association skulle ett skifte från dieselgeneratorer till kärnreaktorer förutom miljöfördelar ge kostnadsfördelar på mellan 20 och 60 procent jämfört med diesel. I färdplanen drogs slutsatsen att den kanadensiska hemmamarknaden är en av de mest lovande för små och medelstora kärnrektorer. Marknaden har ett potentiellt värde på 5,3 miljarder dollar mellan 2025 och 2040, enligt färdplanen, som poängterar att den kan bli en ännu större kanadensisk exportmarknad. Världsmarknaden för sådana reaktorer uppskattas till 150 miljarder dollar mellan 2025 och 2040.

Källa: mineral-technology