Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Helikopterburna undersökningar av malmfyndigheterna i Ludvika

Under mätningen flyger helikoptern i 60-80 km/h på en höjd av ca 80 meter, med mätutrustningen hängande 30-40 m över markytan. Foto: SkyTem Surveys
Under mätningen flyger helikoptern i 60-80 km/h på en höjd av ca 80 meter, med mätutrustningen hängande 30-40 m över markytan. Foto: SkyTem Surveys
Publicerad av
Simon Matthis - 25 jun 2019

Nordic Iron Ore genomför i samarbete med företaget SkyTEM Surveys en helikopterburen djuppenetrerande transient elektromagnetisk (TEM) geofysisk undersökning i Ludvikatrakten. Undersökningen genomförs som en del av det EU-finansierade projektet Smart Exploration.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsföretag med målsättningen att återuppta järnmalmsproduktionen i Ludvika gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. SkyTEM är ett ledande företag inom luftburen geofysik som erbjuder insamling och avancerad behandling av transient elektromagnetisk, magnetisk och radiometrisk data.

Blötbergets och Håksbergs järnoxidförekomster är lokaliserade i Bergslagen och har brutits sedan åtminstone 1600-talet. Modern underjordsbrytning i Blötberget började under 1900-talet upphörde 1979 p.g.a. låga råvarupriser. Nordic Iron Ore grundades 2008 och har sedan dess arbetat med att återstarta och utveckla Ludvika Gruvor. Förnyad prospektering har påvisat att befintliga fyndigheter sträcker sig till ett djup på minst 1000 meter.

Under mätningen flyger helikoptern i 60-80 km/h på en höjd av ca 80 meter, med mätutrustningen hängande 30-40 m över markytan.

Det geofysiska systemet fungerar som en stor 3D-scanner som kartlägger berggrunden på djupet enligt samma fysiska koncept som en MR-kamera på ett sjukhus. Det elektromagnetiska fältet som genereras utgör ingen fara för allmänheten då fältstyrkan är mindre än vad som avges av ett elektriskt tåg.

Smart Exploration-projektet är utformat för att ta sig an de utmaningar som associeras med prospektering efter de mineralresurser som är vitala för EU:s ekonomiska och teknologiska utveckling. Projektet fokuserar främst på att ta fram kostnadseffektiva och miljövänliga verktyg och metoder för geofysisk prospektering i utmanande gruvnära miljöer.