Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Strid om SSAB:s planerade kraftledning

SSAB i Oxelösund. Foto: SSAB
SSAB i Oxelösund. Foto: SSAB
Publicerad av
Simon Matthis - 26 jun 2019

Vattenfall vill bygga två nya 130kV-ledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund, som ska förse SSAB med ström.  Ett stort intrång som påverkar många markägare, tycker LRF i Södermanland som även anser att  informationen om detta projekt varit bristfällig.

– Vi ser att det blir ett stort intrång hos markägare och påverkar verksamheten hos många lantbruksföretagare, som annars skulle kunna producera mat, säger Johan Lagerholm, regionordförande för LRF i Södermanland, till Södermanländs Tidning.

Idag den 26 juni är sista dagen att yttras sig om kraftledningen. LRF hade önskat att svarstiden kunde ha skjutits fram. Men Vattenfall genom konsulten Rejlers står fast vid att onsdag 26 juni är sista möjligheten.

För att så många markägare som möjligt skulle få möjlighet att lämna egna svar ordnade LRF Södermanland i söndags ett markägarmöte i Björkviks bygdegård. Syftet med mötet var att belysa konsekvenserna av en ny och dominerande luftledning genom landskapet. Om kraftledningen ska etableras vill LRF i Södermanland istället att Vattenfalls investerar i en markförlagd kabel.

– En luftledning är omodern och påverkar hela samhället. Lantbruket drabbas direkt. Vi får stora försämringar när odlingsmarker skärs sönder och hindar oss att arbeta effektivt och rationellt. Det blir också stora arealer odlingsmark som inte kommer att kunna brukas. Läggs kabeln i marken kan vi fortfarande producera mat och Vattenfall får en lägre driftkostnad, sett över sikt, säger Johan Lagerholm som tillsamman med Clas Rydberg tog initiativ till mötet.

Bakgrunden till kraftledning är att SSAB vill minska koldioxidutsläppen i Sverige, bland annat genom att börja tillverka järn med ljusbågsugnar. Till det krävs mycket energi och nya kraftledningar.