Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Kaunis Iron granskar gamla mätningar på nytt

Foto: Kaunis Iron
Foto: Kaunis Iron
Publicerad av
Simon Matthis - 27 jun 2019

Gruvbolaget Kaunis Iron ska prospektera ny järnmalm – prospektering är en uttalad överlevnadsstrategi för bolaget - bland annat genom att gå igenom gamla mätresultat på nytt. Det finns bland annat gamla flygmätningar som man nu ska ta en ny titt på.

- Mycket har hänt med de programvaror som används för att beräkna mätningarna så, vi ska processa om gamla mätdata, säger Kauni Irons vd Per-Erik Lindvall till Norrländska Socialdemokraten.

Man planerar också provborrningar runt Tapuligruvan och dess närområde samt i södra delen av Kaunis tillståndsområde mot Kahujärvi. Men det är bara eventuella mineraliseringar i Tapuligruvans absoluta närområde som kan bli aktuella att bryta.
- Hittar vi fem miljoner ton till i absolut närhet eller i anslutning till den nuvarande anläggningen, ja då åker de in i produktionen. Men ligger de fyra kilometer bort är det inte sannolikt att de kommer med, säger Per-Erik Lindvall.

Kaunis Irons huvudfokus ligger på järnmalm.