Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Sandvik minskar skuldsättningen

Foto: Sandvik
Foto: Sandvik
Publicerad av
Simon Matthis - 01 jul 2019

Under det andra kvartalet har Sandvik nyttjat sin starka kassaposition för inlösen av ’US private placement notes’ samt bilaterala lån till det sammanlagda värdet av 5 100 miljoner kronor. Det skriver Sandvik i ett pressmeddelande.

Nettokostnaden för inlösen uppgår till -200 miljoner kronor. Följaktligen kommer finansnettot i det andra kvartalet att uppgå till cirka -450 miljoner kronor.

Finansnettot för helåret 2019 uppskattas till cirka 1 miljard kronor, i enlighet med tidigare vägledning, då det kvartalsmässiga räntenettot minskar från och med det tredje kvartalet 2019 till följd av den lägre skuldnivån.