Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Malmproduktionen slog rekord 2018

Foto: Boliden
Foto: Boliden
Publicerad av
Simon Matthis - 02 jul 2019

Malmproduktionen blev 2018 den högsta någonsin. Den steg med 4 procent till 81,2 miljoner ton. Det är något mer än tidigare toppnotering 2014 då produktionen låg på 80,8 miljoner ton. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med 12 procent. Det framgår av SGU:s nyligen publicerade rapport Bergverksstatistik.

Under hela 1900-talet fram till oljekriserna i mitten av 1970-talet har malmproduktionen kontinuerligt ökat. Därefter föll den totala malmproduktionen efter omfattande gruvnedläggning. Efter bottennoteringen 1982 med en produktion på 33 miljoner ton kom produktionen att öka oavbrutet med undantag för vid finanskrisen 2009. Den därpå kraftiga produktionsökningen med nästan en fördubbling kommer främst från Bolidens Aitik-gruva, men ökningar har även skett i LKABs gruvor och till viss del i övriga gruvor.

Antalet metallgruvor har sedan fjolåret ökat från 13 till 14 då gruvan i Kaunisvaaara (Pajala) i Norrbottens län åter har öppnats efter tre års stängning. Utöver dessa gruvor finns Svartliden som idag inte har någon gruvbrytning utan enbart anrikar importerat guldkoncentrat.

Under året har bearbetningskoncession (undantaget existerande gruvor) beviljats för Viscaria i Norrbottens län.