Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Eurofer varnar för ökade importkvoter

Foto: Eurofer
Foto: Eurofer
Publicerad av
Simon Matthis - 05 jul 2019

EU:s importkvoter för stål har nyligen höjts med 5 procent, trots att efterfrågan spås sjunka under 2019. Stålindustrin och flera medlemsstater har uttryckt oro för vad höjningen kan leda till och de europeiska ståltillverkarnas branschföreningen Eurofer menar att den undergräver EU:s skyddsåtgärder, som kom till för att förhindra importöverskott i EU till följd av USA:s importtullar för stål.

– Kvotens höjning med 5 procent var inprogrammerad i bestämmelsen för EU: s skyddsåtgärder. Det görs dock en pågående översyn som bör ta hänsyn till den förändrade marknadssituationen. Ökningen med 5 procent har inte tagits bort trots skadan som orsakats av ökande import och innebär att EU-kommissionen har ignorerat branschens legitima farhågor kring kvotökning på en krympande marknad. Detta är irrationellt eftersom det gör översynen mer komplicerad, säger Axel Eggert, generaldirektör för Eurofer, i ett pressmeddelande.

De senaste veckorna har företag flaggat för nedläggningar eller avställningar av stålverk som innebär att tusentals jobb kan försvinna ur branschen, varnar Eurofer.

”Kommissionen kommer att ha en stor del av ansvaret gentemot stålindustrins arbetstagare som är i fara, eftersom sektorn krymper på ett sätt som inte är nödvändigt - trots skarpa varningar från tillverkande företag och medlemsstater”, skriver Eurofer i ett pressmeddelande.