Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Greenpeace sågar djuphavsborrning

Foto: Wikimedia Commons
Foto: Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 05 jul 2019

Borrning efter mineraler på havsbotten kan förefalla som ett miljövänligt alternativ traditionella gruvor. Greenpeace varnar dock för att sådan borrning kan leda till allvarliga och oåterkalleliga skador på havsbotten och till och med förvärra klimatförändringen.

I rapporten "Deep Deep Water: The Emerging Threat of Deep Sea Mining" skriver organisationen att djuphavsborrning efter mineraler inte bara kan förstöra områden med hög biologisk mångfald utan också hota vissa organismers överlevnad.

Greenpeace uppmanar nu världens länder prata ihop sig om ett globalt havsfördrag för att bättre bevara och minska exploateringen av havsbotten.

Ännu förekommer ingen regelrätt gruvdrift på havsbotten, men en handfull länder har fått prospekteringstillstånd för arealer som totalt motsvarar två gånger Spaniens storlek.