Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Gränges i avtal med australisk 3D-tillverkare

Foto: Gränges
Foto: Gränges
Publicerad av
Simon Matthis - 11 jul 2019

Gränges har tecknat ett samarbetsavtal (Memorandum of Understanding) med den australiska 3D-aluminiumtillverkaren Aurora Labs.

Avtalet syftar till att öka samarbetet mellan bolagen i forsknings- och utvecklingsprojekt kring användningen av aluminium i additivtillverkning. Det handlar också om projekt för att bredda användningen av aluminium i additivtillverkning till flera sektorer, bland annat bilindustrin.

Samarbetet kommer att ske genom det gemensamt ägda dotterbolaget A3D Operations Pty Ltd. Gränges kommer bland annat att leverera patentskyddat aluminiumpulver till Aurora.

Källa: Aluminium Insider