Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Zinkgruvan kan byggas ut

Foto: Riggwelter/Wikimedia Commons
Foto: Riggwelter/Wikimedia Commons
Publicerad av
Simon Matthis - 12 jul 2019

Bergmästaren har beviljat bearbetningskoncession för ett område (Dalby K nr 1) som utgör en förlängning av Zinkgruvans befintliga gruva i Askersund.

Brytning planeras ske helt under jord och kommer att använda samma anläggningar för krossning och anrikning som till den etablerade gruvan. Endast ett ventilationsschakt och en cirka 50 meter lång transportväg från schaktet till befintlig väg kommer att behöva anläggas. Länsstyrelsen i Örebro har inte haft något att invända mot koncessionen, som ger rätt att bryta zink, bly, silver, koppar, guld, kobolt och nickel.