Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Fler ansökningar om mineralprospektering

Trots motstånd från miljöorganisationer och lokalsamhällen ökar intresset för att prospektera efter värdefulla mineraler. Enligt SGU:s och Bergsstatens senaste statistik kom det in 166 ansökningar om prospekteringar förra året. Enligt Länstidningen som gått igenom statistiken 20 år tillbaka i tiden, innebär det en ökning jämfört med tidigare år. Men det är långtifrån rekordåren under mitten av 2000-talet då kom det in 500 ansökningar på ett år. Tio år senare hade antalet sjunkit till knappt 126.

Chrystia Freeland. Photo: Кабінет Міністрів України/Wikimedia Commons
Chrystia Freeland. Photo: Кабінет Міністрів України/Wikimedia Commons

Freeland: Inget nytt Nafta-avtal om ståltullarna inte slopas...eller?

USA:s stål- och aluminiumtullar mot Kanada kan äventyra det omförhandlade Nafta-avtalet, frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko, som nu är klart att ratificera. Kanada vill att tullarna slopas innan ett nytt avtal skrivs under, men utrikesminister Chrystia Freeland aktar sig samtidigt noga för att reta upp USA:s eldfängde president Donald Trump genom att ställa ultimatum eller andra villkor som kan uppfattas som utpressningsförsök.