Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jan, 22 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: Jernkontoret
Foto: Jernkontoret

Minskad stålproduktion i november  

Den svenska råstålsproduktionen uppgick till 333 tusen ton under november 2018. Det är en minskning med 24 procent jämfört med samma månad 2017, visar statistik från Jernkontoret.

Hittills under 2018 har det producerats 4 252 tusen ton råstål i Sverige. Det innebär att den totala produktionen minskat med 5,7 procent jämfört med samma period 2017.