Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, dec, 18 2017
Senaste Nytt

Gruva

Atacamas robusta natur döljer många rikedomar.  Wealth Minerals projektområde, som omfattar cirka 46 200 hektar, ligger i norra delen av Atacama Salar, i Region II i Chile. Företagets licenserade område ligger intill motorväg 23 som förbinder norra Chile med Argentina. Foto: Wiki, kredit: Romanceor
Atacamas robusta natur döljer många rikedomar.  Wealth Minerals projektområde, som omfattar cirka 46 200 hektar, ligger i norra delen av Atacama Salar, i Region II i Chile. Företagets licenserade område ligger intill motorväg 23 som förbinder norra Chile med Argentina. Foto: Wiki, kredit: Romanceor

Wealth Minerals börjar borra efter litium i Chile

Efter en rad resultatrika geofysiska undersökningar i Chile vid Wealth Minerals´ Atacama-projekt, som genomfördes i år av exploatören, kommer företaget att inleda borrningar efter litium i början av nästa år.

Testerna identifierade flera omfattande sektorer, med höga salthaltsvätskor djupt under marken. Dessa zoner innehåller enligt företaget potentiella litiumbärande saltlösningar.

International Lithium Corporation borrar i Anderna. Foto: kredit: International Lithium Corp
International Lithium Corporation borrar i Anderna. Foto: kredit: International Lithium Corp

Efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller förväntas öka 2018

Efterfrågan på sällsynta metaller som litium och kobolt kommer att stiga under 2018, Kapitalförvaltaren ETF Securities hänvisar till avgörande och nära förestående förändringar i samhället så som autonoma bilar och energilagring samt automatisering

Även mer sällsynta jordartsmetaller förväntas få ett ordentligt lyft i efterfrågan under nästa år.

Chilenska litiumproducenten Soc. Quimica - Minera de Chile SA:s gruvtåg EMD SW1200 lämnar Barriles mot stationen Maria Elena med tomma malmvagnar, bara några minuter efter att GE U20C med sitt lastade tåg , i bakgrund, har rensat lagret. Bara två minuter tidigare har två GE Boxcab eletrics lämnat stationen mot Tocopilla, Chile till vänster i bilden. Foto: Wikipedia, kredit: David Gubler,
Chilenska litiumproducenten Soc. Quimica - Minera de Chile SA:s gruvtåg EMD SW1200 lämnar Barriles mot stationen Maria Elena med tomma malmvagnar, bara några minuter efter att GE U20C med sitt lastade tåg , i bakgrund, har rensat lagret. Bara två minuter tidigare har två GE Boxcab eletrics lämnat stationen mot Tocopilla, Chile till vänster i bilden. Foto: Wikipedia, kredit: David Gubler,

Stor chilensk litiumproducent vill expandera

"Rekordökning"

Samtidigt som litiumpriset stiger på rekordhöjder på grund av att efterfrågan på batterier ökar, öve...

Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.
Australiensiska ägaren av gruvföretagsgruppen Hancock, Gina Rinehart, t.v. och representanter för dotterbolaget järnmalmsprojekt i västra Australien, Roy Hill, genomför här en ceremoni i syfte att ge personliga namn åt nya gruvfordon. Dessutom kommer samtliga fordon att målas rosa, som påminnelse om kampen mot bröstcancer och som stöd för bröstcancerforskning och patienter och för ökade möjligheter för kvinnor i gruvdrift. Varje lastbil namngavs efter individer som är viktiga för ägaren fru Rinehart.

Gruvföretaget Hancock sätter in förarlösa fordon