Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, aug, 21 2017
Senaste Nytt

Gruva

Photo: Pixabay
Photo: Pixabay

Unexpected new source lithium

In a study published in Nature Communications, the team at Stanford University say lake sediments within unusually large volcanoes can host lithium-rich clay deposits, which would be an essential step toward diversifying the supply of the metal. US scientists say they have discovered a new source of lithium, a key element in the manufacturing of battery-powered electric cars and other renewable energy technologies: supervolcanoes.

Foto: SGU
Foto: SGU

Metallprisernas utveckling första halvåret

Priserna på ädelmetaller har under första halvåret uppvisat ett cykliskt förlopp, tre gånger långsamt stigande och tre gånger snabbt fallande priser. Totalt har guldpriset under perioden stigit med tio procent medan silver- och platinapriset stigit måttlig/oförändrat. Dock har priset på palladium stigit med upp till 30 procent. Platina och Palladium är varandras substitut och bilindustrin efterfrågar palladium i nuläget.