Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, jul, 20 2018
Senaste Nytt

Gruva

Kelibers Rapasaari - fyndighet i Finland. Foto: Kelibers Oy
Kelibers Rapasaari - fyndighet i Finland. Foto: Kelibers Oy

Kelibers miljökonsekvensbedömning besvarades av NTM-centralen

Den 18 januari i år skickade gruvföretaget Keliber in en MKB-beskrivning till finländska NTM-centralen i Södra Österbotten. Beskrivningen gäller brytning av spodumen som innehåller litium i gruvorna i Syväjärvi, Länttä, Rapasaari och Outovesi. Nu har NTM-centralen kommit med ett utlåtande, skriver Österbottens Tidning.

Malmen som bryts anrikas i produktionsanläggningen i Kalavesi i Kaustby och 600 000 ton är anläggningens årliga mottagningskapacitet. Produktionsanläggningens miljökonsekvenser har uppskattats i ett separat förfarande vid miljökonsekvensbedömning. 

Järn vandrar i Spanien från berg till vatten. Foto: Wikipedia, kredit. Jean-Jacques MILAN/Photographie
Järn vandrar i Spanien från berg till vatten. Foto: Wikipedia, kredit. Jean-Jacques MILAN/Photographie

Lava på labbet kan leda geologer till nya järnmalmsavlagringar

Geologer har upptäckt att vissa magmor delas upp i två separata vätskor, varav en innehåller mycket järn. Deras resultat kan hjälpa till att upptäcka nya järnmalmsavlagringar för gruvdrift.

Järnmalm bryts i cirka 50 länder, med Australien, Brasilien och Kina som de största tillverkarna. Järn används mest för att producera stålobjekt som finns runt oss - från häftstift till köksmaskiner och för stödpelare i skyskrapor.

Annons