Metallprisernas utveckling första halvåret http://www.metallerochgruvor.se/20170818/4638/metallprisernas-utveckling-forsta-halvaret Fri, 18 Aug 2017 10:18:21 +0000 Peter Höök 4638 at http://www.metallerochgruvor.se Högre guldproduktion hos Endomines http://www.metallerochgruvor.se/20170818/4637/hogre-guldproduktion-hos-endomines Fri, 18 Aug 2017 09:16:35 +0000 Peter Höök 4637 at http://www.metallerochgruvor.se Terrafame fokuserar på lönsamheten http://www.metallerochgruvor.se/20170818/4636/terrafame-fokuserar-pa-lonsamheten Fri, 18 Aug 2017 08:36:43 +0000 Markku Björkman 4636 at http://www.metallerochgruvor.se Principöverenskommelse klar för Kaunisvaaragruvan http://www.metallerochgruvor.se/20170818/4634/principoverenskommelse-klar-kaunisvaaragruvan Fri, 18 Aug 2017 03:00:15 +0000 Peter Höök 4634 at http://www.metallerochgruvor.se Pajalagruvan säljs – avtal klart http://www.metallerochgruvor.se/20170817/4635/pajalagruvan-saljs-avtal-klart Thu, 17 Aug 2017 16:31:46 +0000 TT 4635 at http://www.metallerochgruvor.se Ny affärsområdeschef på Ovako http://www.metallerochgruvor.se/20170817/4633/ny-affarsomradeschef-pa-ovako Thu, 17 Aug 2017 09:52:11 +0000 Peter Höök 4633 at http://www.metallerochgruvor.se Lundin Mining bra positionerat för att uppnå produktionsmål http://www.metallerochgruvor.se/20170817/4632/lundin-mining-bra-positionerat-att-uppna-produktionsmal Thu, 17 Aug 2017 09:31:16 +0000 Peter Höök 4632 at http://www.metallerochgruvor.se Basindustrin kräver - "Bygg Norrbotniabanan" http://www.metallerochgruvor.se/20170817/4631/basindustrin-kraver-bygg-norrbotniabanan Thu, 17 Aug 2017 09:22:23 +0000 Peter Höök 4631 at http://www.metallerochgruvor.se GoldX ökar omsättningen http://www.metallerochgruvor.se/20170816/4630/goldx-okar-omsattningen Wed, 16 Aug 2017 11:23:35 +0000 Peter Höök 4630 at http://www.metallerochgruvor.se Bergmästaren har beviljat Nordic Iron Ore bearbetningskoncession för Blötbergsgruvan http://www.metallerochgruvor.se/20170816/4629/bergmastaren-har-beviljat-nordic-iron-ore-bearbetningskoncession-blotbergsgruvan Wed, 16 Aug 2017 09:58:32 +0000 Peter Höök 4629 at http://www.metallerochgruvor.se Urstark svensk råstålsproduktion http://www.metallerochgruvor.se/20170816/4628/urstark-svensk-rastalsproduktion Wed, 16 Aug 2017 09:44:48 +0000 Peter Höök 4628 at http://www.metallerochgruvor.se Järnmalmspriset stiger http://www.metallerochgruvor.se/20170816/4626/jarnmalmspriset-stiger Tue, 15 Aug 2017 12:55:35 +0000 Peter Höök 4626 at http://www.metallerochgruvor.se