Gränges etablerar ett företagscertifikatprogram http://www.metallerochgruvor.se/20170925/4737/granges-etablerar-ett-foretagscertifikatprogram Mon, 25 Sep 2017 14:28:30 +0000 Peter Höök 4737 at http://www.metallerochgruvor.se 43 av 49 anställda varslas vid Ramnäs bruk, http://www.metallerochgruvor.se/20170925/4736/43-av-49-anstallda-varslas-vid-ramnas-bruk Mon, 25 Sep 2017 14:18:37 +0000 Peter Höök 4736 at http://www.metallerochgruvor.se Fransk ägare till Componenta i Arvika http://www.metallerochgruvor.se/20170925/4735/fransk-agare-till-componenta-i-arvika Mon, 25 Sep 2017 14:06:36 +0000 Peter Höök 4735 at http://www.metallerochgruvor.se Nytt kompositmaterial ger bättre blockbromsar för tågvagnar http://www.metallerochgruvor.se/20170925/4734/nytt-kompositmaterial-ger-battre-blockbromsar-tagvagnar Mon, 25 Sep 2017 12:22:54 +0000 Markku Björkman 4734 at http://www.metallerochgruvor.se VW vill ha tioårskontrakt på kobolt http://www.metallerochgruvor.se/20170923/4733/vw-vill-ha-tioarskontrakt-pa-kobolt Sat, 23 Sep 2017 07:25:05 +0000 TT 4733 at http://www.metallerochgruvor.se Gruvbolaget Talvivaara gjorde en förlust på två miljoner euro http://www.metallerochgruvor.se/20170922/4732/gruvbolaget-talvivaara-gjorde-en-forlust-pa-tva-miljoner-euro Fri, 22 Sep 2017 10:02:50 +0000 Markku Björkman 4732 at http://www.metallerochgruvor.se “De som idag investerar i litium blir morgondagens miljonärer” http://www.metallerochgruvor.se/20170922/4731/de-som-idag-investerar-i-litium-blir-morgondagens-miljonarer Fri, 22 Sep 2017 08:45:09 +0000 Markku Björkman 4731 at http://www.metallerochgruvor.se Ovako refinansierar befintliga obligationer om 300 miljoner euro http://www.metallerochgruvor.se/20170922/4730/ovako-refinansierar-befintliga-obligationer-om-300-miljoner-euro Fri, 22 Sep 2017 08:21:21 +0000 Peter Höök 4730 at http://www.metallerochgruvor.se Basmetallerna faller http://www.metallerochgruvor.se/20170922/4729/basmetallerna-faller Fri, 22 Sep 2017 08:11:52 +0000 Peter Höök 4729 at http://www.metallerochgruvor.se Botnia Exploration tidigarelägger VD-byte http://www.metallerochgruvor.se/20170922/4728/botnia-exploration-tidigarelagger-vd-byte Fri, 22 Sep 2017 07:32:54 +0000 Peter Höök 4728 at http://www.metallerochgruvor.se Digitaliseringen i gruvindustrin är här http://www.metallerochgruvor.se/20170921/4727/digitaliseringen-i-gruvindustrin-ar-har Thu, 21 Sep 2017 09:59:42 +0000 Peter Höök 4727 at http://www.metallerochgruvor.se Damstahl publicerar sin marknadsrapport för september http://www.metallerochgruvor.se/20170921/4726/damstahl-publicerar-sin-marknadsrapport-september Thu, 21 Sep 2017 09:44:55 +0000 Peter Höök 4726 at http://www.metallerochgruvor.se