Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, maj, 26 2019
Senaste Nytt

Stål

Vid stålverket i Torneå finns ett fungerande övervakningssystem, noggranna mätinstrument och kunnande som möjliggör att man vanligtvis kan identifiera radioaktiva ämnen innan metallskrotet hamnar i smältningen. Foto: Outokumpu
Vid stålverket i Torneå finns ett fungerande övervakningssystem, noggranna mätinstrument och kunnande som möjliggör att man vanligtvis kan identifiera radioaktiva ämnen innan metallskrotet hamnar i smältningen. Foto: Outokumpu

Stålverk upptäckte strålkällor bland återvinningsmetall vid smältning

Nyligen upptäcktes två americium-strålkällor (Am-241) bland återvinningsmetallen vid Outokumpus stålverk i Torneå, Finland. Den 18. januari hamnade americium-källan ända fram till smältningen.

Onsdagen den 20 februari upptäckte man strålkällan redan vid strålningsportarna då återvinningsmetallpartiet skulle föras till fabriksområdet.

Vid båda fallen under vintern orsakades ingen fara för de anställda eller för naturen och Strålsäkerhetscentralen (STUK) fick snabbt vetskap om händelserna.

Det finns ett behov att intensifiera forskningen kring ståltillverkning. Bilden visar hur vitt hett stål hälls ut ur en elektrisk ljusbågsugn. Foto: Wikipedia, kredit: U.S. Farm Security Administration
Det finns ett behov att intensifiera forskningen kring ståltillverkning. Bilden visar hur vitt hett stål hälls ut ur en elektrisk ljusbågsugn. Foto: Wikipedia, kredit: U.S. Farm Security Administration

Nytt stålforskningsinstitut startar under hösten 2018

Svensk gruv- och stålindustri har tagit initiativ till bildandet av ett nytt stålforskningsinstitut, SWERIM AB, som startas upp under hösten 2018.

Institutet bildas genom en sammanslagning av Swerea MEFOS, Luleå, samt material- och produktionsforskningen inom Swerea KIMAB i Stockholm.

Swerim AB kommer att bedriva processmetallurgisk, bearbetningsteknisk och materialrelaterad forskning av betydelse för gruv-, stål- och metallföretag samt materialanvändare.

Aluminiumsmältning är en viktig bidragsgivare till Alcoas portfölj. Tullsatserna, som Trump införde tidigare i år skulle hjälpa amerikanska stål- och aluminiumindustri, men ansökan från Alcoa visar att reglerna även kan få oavsiktliga konsekvenser även för många amerikanska företag. Bilden är från företagets anläggningar i Warrick, Indiana. Foto: Alcoa
Aluminiumsmältning är en viktig bidragsgivare till Alcoas portfölj. Tullsatserna, som Trump införde tidigare i år skulle hjälpa amerikanska stål- och aluminiumindustri, men ansökan från Alcoa visar att reglerna även kan få oavsiktliga konsekvenser även för många amerikanska företag. Bilden är från företagets anläggningar i Warrick, Indiana. Foto: Alcoa

Aluminiumgigant ber Trump om tullbefrielse

"Skulle vara till hjälp"

Amerikanska tullar vid import av aluminium kommer i princip att gynna företag som Alcoa. Nu ber dock...