Mötesplatsen för dig inom gruv- och stålindustrin, apr, 30 2017
Senaste Nytt

Stål

Foto: Swerea
Foto: Swerea

Effektiviserar materialutveckling inom stålindustrin

Utveckling av nya material inom stålindustrin är kostsamt och tidskrävande. Genom att använda simuleringar kan utveckling av nya material och ståltillverkning effektiviseras. Swerea har ett nära samarbete med industrin där man utför simuleringar för att underlätta utveckling av nya stålsorter, optimera befintliga stål och förbättra tillverkningsprocessen.

Uddeholm upplever att samarbetet har lett till effektivisering i utvecklingsprocesser.

Sandviks Tomas Berglund och Martin Östlund använde sin expertis inom pulverteknik för att skapa en drömkomponent till en ny marin motor utvecklad av MAN.
Sandviks Tomas Berglund och Martin Östlund använde sin expertis inom pulverteknik för att skapa en drömkomponent till en ny marin motor utvecklad av MAN.

Smarta pulverlösningar bidrar till mindre utsläpp till havs

En stark projektgrupp kännetecknas av självständighet och flexibilitet. Dessa drag var utmärkande när Sandvik och MAN Diesel & Turbo samarbetade för att hitta en lösning för att minska utsläppen från stora lastfartyg.

En stor fördel med marin transport är att stora volymer kan transporteras relativt energisnålt. Ändå orsakar utsläpp av svavel, kväveoxider och koldioxid stora problem för marina ekosystem. Hårdare marina regler driver därför på utvecklingen av effektivare motorer.