Millisecond Digital skapar konkret digitalisering för gruvindustrin

Case Siilinjärvi, Yara Finland Oy:

Yara Finland Oy kontaktade Millisecond på grund av en operativ utmaning på deras dagbrott i Siilinjärvi som ingen hade kunnat lösa. Problemet gällde uppföljning av borrningsprocess och faktumet att borrplanerna flyttades fortfarande med hjälp av en USB minnessticka från planeringskontoret till och från borrigg efter varje skift. Millisecond erbjöds en möjlighet att lösa problemet samt komma med förslag om hur man kunde förenkla processen samt digitalisera dataöverföringen.

Enligt Matti Volotinen från Millisecond är dialogen med kunden den allra viktigaste delen i processen; Vårt sätt att lösa problem grundar sig på öppen och rak dialog med kunden. Vi vill förstå helheten tillsammans med arbetarna samt förstå hur jobbet utförs varje dag. Vi vill inte låtsas att vi förstår något som vi inte arbetar dagligen med. Vi vill skapa lösningar och tjänster som verkligen hjälper våra kunder, och därför är det ytterst viktigt att engagera rätta personer från första början.”

I Siilinjärvi fallet betydde det möten vid gruvan med de berörda partnerna både från operatörens (E. Hartikainen) samt ägarens sida. Efter mötet blev det klart för alla vad problemen var och hur den nya tjänsten underlättar processen. Efter 8 veckors arbete och några ytterligare besök till gruvan, hade Millisecond testat och verifierat sitt tänkande och kunde presentera en ”Proof of concept” (POC). Två månader senare var leveransavtalet för den nya Kolibri/o-tjänsten undertecknad och i fullt bruk!

Enligt Gruvchefen Sakari Mononen gick hela processen otroligt smidigt till; ”Till vår stora glädje märkte vi att med rätta personer och deras tekniska kunskaper är det inte svårt att skapa innovativa lösningar. En modern tjänst kan tydligen levereras utan massiva kostnader samt inom rimlig tid.”

Vad är Kolibri/o?

Kolibri/o är en modern SaaS-tjänst som består av en liten datainsamlare som kopplas till borrigg och som skickar i realtid uppföljning av borrningsresultat samt överför borplaner till och från borriggen. Data överförs först till Millisecond molntjänst och därifrån vidare till kundens egna systemer. Kolibri/o är lätt att installera (den kopplas till en USB-port), kompatibel med flesta maskintillverkarens utrustning, några nya program eller serverkapacitet behövs inte. Hela processen förenklas i och med att genomsynligheten av arbetsflödet ökas och produktionsplaneringen underlättas. Tjänsten erbjöds med ett månadsabonnemang som inkluderar allt från datasamlaren, underhåll av utrustning, datalagring tjänst till datavisualiseringen.

Om Millisecond Digital

Vår bakgrund är från Nokia och Microsoft världen och den har givit oss kunskaper och förståelse för digitalisering. Våra tekniska experter och systemarkitekter har alla långa erfarenheter från b.la. Big Data och moderna molntjänster. Tjänsterna är främst fokuserade för den tunga industrin, och vår vision där vi ansluter människor med tunga maskiner och gör maskinerna ”sociala” är något som vi tror starkt på! Om du vill höra mera om oss och våra tjänster ber vi dig kontakta Matti Volontinen: matti@millisecond.fi